Articles

Tam On jest. Tam jest Bóg

nasielskTymi słowami Pasterz Diecezji Płockiej Biskup dr Piotr Libera poświęcił w niedzielę 17 maja świątynię p.w. Miłosierdzia Bożego w parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nasielsku

"Wydarzenie to będzie uroczystym uwiecznieniem prac i wysiłków, modlitewnych starań i wyrzeczeń podejmowanych przez naszą wspólnotę parafialną od 12 października 2006 roku" - pisał na początku maja w liście przewodnim do swoich parafian proboszcz ks. Jan Majewski, zapraszając ich na uroczystość konsekracji świątyni.

Akty liturgiczne tego dnia składały się z obrzędu poświecenia kościoła, namaszczenia ołtarza i ścian kościoła, okadzenia, nakrycia oraz oświetlenia ołtarza. Ks. prałat dr Mirosław Milewski odczytał również nominację nadającą proboszczowi ks. Janowi Majewskiemu tytuł Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. 

Parafia liczy 3200 mieszkańców. Powierzchnia użytkowa kościoła wynosi 670 m2. Autorami projektu byli architekci Danuta Rzewuska-Krupińska i Tadeusz Krupiński z Warszawy, a konstruktorem inż. Ignacy Bałdyga. 

Kościół cechuje prostota form architektonicznych. Przestrzeń świątyni jest jasna i dobrze naświetlona. Każdy, kto odwiedzi to miejsce, może poczuć swoisty spokój, a w ciszy modlitwy zbliżyć się do Boga.

- Budowa świątyni jest jeszcze niezakończona. Brakuje elementów wystroju prezbiterium - zamówionych już ikon Jezusa Miłosiernego oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Trzeba również zadbać o otoczenie kościoła. Potrzeb jest jeszcze wiele, ale wszystko nam się uda. W to wierzę - mówi proboszcz.

Wśród licznie zgromadzonych księży, gości oraz parafian dało się wyczuć powagę sytuacji oraz radość z uzyskanego efektu, a przepiękna oprawa liturgiczna wywołała dodatkowe wzruszenie.

Anna Szwęch