Articles

Zakaz marnowania wody. Mandaty za podlewanie

zakazW niektórych miejscowościach gminy Zakroczym brakuje bieżącej wody, dlatego władze wprowadziły ograniczenie jej poboru. Za nieprzestrze­ga­nie nakazu grozi wysoka grzywna

Problem braku wody w okresie wiosenno-letnim występuje na terenie gminy Zakroczym od lat. Dotyczy szczególnie miejscowości korzystających ze stacji uzdatniania wody w Henrysinie, czyli od Henrysina, poprzez Trębki, Smoszewo, po Goławin.

– Mieszkańcy, zamiast wykorzystywać wodę do celów socjalno-bytowych, podlewają hektary pól. Jest to niezgodne z umowami, jakie podpisali z Zakładem Gospodarki Komunalnej – tłumaczy Radosław Rutkowski, kierownik ZGK w Zakroczymiu. – Jeśli ktoś podleje ogródek, nie będzie w tym wielkiej szkody; jeśli jednak podlewa duże pole, to dla mieszkańca, który znajduje się na końcu przyłącza wodociągowego, tej wody zabraknie - dodaje.

Kierownik ZGK zwraca uwagę na to, że przez większość roku problem braku wody nie występuje, zaczyna się w miesiącach wiosennych, zwłaszcza wtedy, kiedy rolnicy podlewają pola z truskawkami.

W porozumieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej burmistrz Artur Ciecierski wydał zarządzenie, że "w związku z wysokimi temperaturami powietrza i ściśle z tym związanym niedoborem wody zakazuje się na terenie Gminy Zakroczym używania wody z ujęć wodociągowych do innych celów niż socjalno-bytowych, a w szczególności do podlewania pól uprawnych i ogródków. (...) Za nieprzestrzeganie zakazu wymierzona będzie kara grzywny w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach". W praktyce oznacza to, że osoba podlewająca pola wodą z wodociągu może zostać ukarana mandatem w wysokości 500 zł, zaś pobierająca wodę w sposób nielegalny (z hydrantu czy przy pominięciu wodomierza) – karą do 5 tys. zł.

Jednocześnie burmistrz A. Ciecierski poinformował, że stacja uzdatniania wody w Henrysinie musi zostać przebudowana. Jednak w obecnej chwili gmina nie posiada środków na to, aby ją zmodernizować.

– Tę stację należało zmodernizować znacznie wcześniej – tłumaczy A. Ciecierski. – ZGK zleciło wykonanie projektu modernizacji stacji w Henrysinie, projekt taki został wykonany. Jeśli tylko gmina będzie posiadała środki, na pewno będzie aplikować o inne fundusze zewnętrzne celem zmodernizowania i przebudowy stacji.

Nie będzie to łatwe, ponieważ – jak uważa R. Rutkowski – stację uzdatniania wody w Henrysinie należy zmodernizować kompleksowo, postawić ją niemal od podstaw, a do tego gmina potrzebuje 3-5 mln. zł.

– Apeluję do wszystkich mieszkańców: korzystajcie z wody zgodnie z przepisami, z umowami, jakie podpisaliście z ZGK, tj. realizując swoje potrzeby socjalno-bytowe – prosi burmistrz gminy Zakroczym. – Korzystając z wody, miejcie na uwadze także Waszego sąsiada, pomóżcie sobie nawzajem.