Articles

Nie chcą wdychać szkodliwych oparów

kominMieszkańcy Kosewa obawiają się, że planowana produkcja oleju parafinowego w ich wsi może negatywnie wpłynąć na zdrowie

We wsi Kosewo znajdującej się na terenie gminy Pomiechówek planowana jest budowa instalacji do produkcji oleju parafinowego. W styczniu wójt Dariusz Bielecki wydał obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej instalacji.

– Proces powstawania oleju parafinowego jest to proces na zasadzie depolimeryzacji tworzyw sztucznych. Odbywa się pod wpływem wysokich temperatur, gdzie tworzą się sadze, osady i wszelkiego rodzaju materiały, głównie w postaci gazowej – wyjaśniał podczas ostatniej sesji Krzysztof Wróblewski, sołtys Kosewa. – Mieszkańcy obawiają się, ponieważ proces niesie ze sobą spore zagrożenie dla ich zdrowia.

Depolimeryzacja pozwala na zagospodarowanie odpadów. W procesie wykorzystywane są m.in. foliowe worki, reklamówki, opakowania środków czystości i kosmetyków, plastikowe pojemniki, kontenery, części rur czy izolacji. Zwolennicy tłumaczą, że metoda przyczynia się do ochrony środowiska oraz pozyskiwania paliw i energii elektrycznej. Mieszkańcy Kosewa są jednak niepewni, czy produkowane w wyniku spalania gazy nie będą szkodliwe dla ich zdrowia.

– Jestem po rozmowie z przedstawicielem firmy. W klubie wiejskim w Kosewie chcemy zrobić spotkanie, na którym będą mogli wypowiedzieć się mieszkańcy. Został zaproszony także wójt gminy Pomiechówek. W trakcie sesji prosiłem także o wyznaczenie kompetentnej osoby z gminy, która będzie się mogła wypowiedzieć w trakcie spotkania – powiedział Krzysztof Wróblewski.

Spotkanie odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie marca.