Articles

Z zawałem aż na Pragę

ambW raportach lekarzy z Płocka były sygnalizowane nieprawidłowości dotyczące nowodworskiego pogotowia. Pacjenci z zawałem mieli być wożeni do szpitala wojskowego na Pradze, zamiast do bliższego szpitala bielańskiego czy bródnowskiego

Wojewoda mazowiecki wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie transportu pacjentów kardiologicznych przez nowodworskie pogotowie. 

- Nieprawidłowości były sygnalizowane w raportach lekarzy koordynatorów z centrum dyspozytorskiego w Płocku oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotyczyły transportu pacjentów z zawałem do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (WIM) na ul. Szaserów z pominięciem bliższych szpitali: Bielańskiego i Bródnowskiego - wyjaśnia Ivetta Biały, Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Sprawdzane będzie m.in. czy transporty osób z ostrym zespołem wieńcowym do Wojskowego Instytutu Medycznego były zasadne. Postępowanie służy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom rejonu nowodworskiego w tym zakresie. 

- To jest nieporozumienie, ale sprawa jest w trakcie wyjaśniania - zaznacza Ahmed Jadou, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Nowodworskiego Centrum Medycznego.

Pacjenci z zawałem z rejonu nowodworskiego są przeważnie przewożeni do WIM, znajdującego się ok. 40 km od Nowego Dworu Maz. Karetki mijają znacznie bliższe pracownie hemodynamiki w szpitalach bielańskim (ok. 27 km) i bródnowskim (ok. 34 km). Wojewoda będzie sprawdzał prawidłowość działań nowodworskiego pogotowia oraz wymienionych trzech szpitali z punktu widzenia ratowania życia i zdrowia pacjentów wymagających bezwzględnej pilnej interwencji np. zawał.

Wszechstronna analiza wyjazdów każdego z zespołów w całym województwie - jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie prasowym - jest możliwa dzięki wprowadzonemu w 2009 r. stałemu monitorowaniu czasu reagowania pogotowia.

Dodatkowo, w lipcu 2013 r., Mazowiecki Urząd Wojewódzki opracował i wprowadził system informacji o szpitalach (SIOS). Dzięki niemu m.in. lekarz koordynator i wszyscy dyspozytorzy medyczni mają podgląd w obłożenie łóżek, awarie sprzętu oraz możliwość bieżącej wymiany informacji. Systemem zostały objęte wszystkie szpitale województwa, które prowadzą ratownictwo medyczne (szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć).