Articles

BEZPIECZNA NOWODWORZANKA

kursJak postępować, by nie stać się ofiarą przestępstwa?  Jak zachowywać się w sytuacji realnego zagrożenia? Jak bronić się przed napastnikiem? Straż Miejska  pod patronatem Burmistrza Miasta zaprasza mieszkanki Nowego Dworu Mazowieckiego  do udziału w III edycji kursu samoobrony dla kobiet

Czego podczas kursu będą mogły nauczyć się kobiety? Obejmuje on zajęcia sportowo-rekreacyjne, naukę podstawowych technik samoobrony, a także omówienie zasad bezpieczeństwa i właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia.

 

Uczestniczki kursu poznają podstawy prawa karnego i pojęcie obrony koniecznej.
Panie będą mogły poznać rozmieszczenie wrażliwych punktów na ciele człowieka oraz dowiedzieć się, jak obronić się przed napastnikiem.

 

Poznają też podstawy wiktymologii – czyli zasad postępowania, by nie stać się ofiarą przestępstwa. Oprócz tego dowiedzą się, jak do obrony wykorzystać przedmioty codziennego użytku: np. klucze, dezodorant, torebkę, itp. Podczas zajęć panie będą mogły zadbać również o swoją kondycję psychofizyczną.

 

Zajęcia będą się odbywały w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Chemików 1 A w Nowym Dworze Mazowieckim w terminie: od 17.03.2015 r. do 28.04.2015 r.

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 09.03.2015r. o godz. 17:30 w Urzędzie Miejskim na ul. Zakroczymskiej 30 w Nowym Dworze Mazowieckim w sali nr 410.

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie zgłoszenia do ćwiczeń, zaakceptowanie regulaminu kursu, przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych. Druki zgłoszeń do ćwiczeń są do odebrania w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim w pokoju 220 lub 222.  

 

Informacje  udzielane są również pod nr tel. 022 512 22 96 lub 530 347 626
w godz. 8:00-16:00.