Articles

Kanalizacja jeszcze w tym roku

rutyDzięki lepszej, niż się spodziewano, kondycji finansowej gminy, w tym roku zostanie zakończona budowa kanalizacji w miejscowościach: Czeczotki, Cybulice, Cybulice Małe i Cybulice Duże

Pierwotnie gmina planowała w tym roku zaciągnąć kredyt na kanalizację w wysokości 1 350 000 zł. Planowane było również zaciągniecie pożyczki w wysokości 2 451 000 zł na spłatę zobowiązań z lat poprzednich. Jednak dzięki nadwyżce budżetowej (ponad 1 362 000 zł) i po części wolnym środkom (ponad 2 613 000 zł) oraz innym dochodom, kredyt na budowę kanalizacji we wsi Czeczotki, Cybulice, Cybulice Małe i Cybulice Duże zostanie zwiększony do 2 200 000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w/w wsiach wraz z przebudową wodociągu w Czeczotkach, ma być zakończona do końca lipca br. Przetarg na budowę wygrała firma SANTRO z Cybulic Dużych. Cena brutto realizacji zamówienia to 3 188 636, 39 zł. Okres jego realizacji jest od daty wprowadzenia na budowę do 31.07.2015 r.

Pozostała część wolnych środków ma zostać przeznaczona na asfaltowanie dróg i na zadania związane z wodociągami w postaci tzw. spinek i kanalizacją.