Articles

Bezpłatny internet dla wszystkich

interMieszkańcy Nowego Dworu w końcu będą mogli skorzystać z bezpłatnego internetu

Nowodworskie Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu znajduje się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Partyzantów 7 i jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 17:30. Mogą skorzystać z niego wszyscy mieszkańcy miasta, którzy mają utrudniony dostęp do komputera i internetu.

Na miejscu znajduje się osiem stanowisk komputerowych. Przystosowane zostały także do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym niewidomych). Pomocą służyć będzie także doświadczony pracownik. Udzieli on niezbędnych informacji tym, którzy nigdy wcześniej nie korzystały z komputera lub internetu oraz osobom, które mają podstawową wiedzę w tym zakresie i chciałyby ją poszerzyć.

Nowodworskie Centrum powstało w ramach realizacji projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eInclusion". Jego celem jest umożliwienie dostępu do wiedzy i informacji, rozwoju własnych zainteresowań, a także przygotowania niezbędnych dokumentów, np. w celu znalezienia pracy.