Articles

Na co skarżą się mieszkańcy?

skargi mieszkancow zMonitoring, brak wystarczającego oświetlenia, zakłócenia porządku publicznego – to jedne z ważniejszych spraw poruszanych przez mieszkańców

O tym, co nurtuje mieszkańców, rozmawialiśmy z przewodniczącymi Zarządów Osiedli w Nowym Dworze Mazowieckim. Zdaniem przedstawicieli lokalnych wspólnot, jedną z ważniejszych potrzeb w mieście jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

Brudne ulice

Dla mieszkańców Osiedla Nr 1 (centrum miasta) problemem są brudne ulice – nieskoszona trawa, zgniłe liście, śmieci, szczególnie na ul. Paderewskiego oraz na placu przy ul. Legionów. Wiele do życzenia pozostawia stan dróg i chodników. Kałuże i błoto są uciążliwe dla osób odwiedzających Nowodworskie Centrum Medyczne czy mieszkańców ul. Legionów 15. Zarząd Osiedla Nr 1 kilka razy wnosił o remont uliczki znajdującej się między blokami i prowadzącej od ulicy Warszawskiej na plac zabaw dla dzieci. Tu również kałuże uniemożliwiają swobodne poruszanie się pieszych. Mieszkańcy oczekują także patroli Straży Miejskiej, szczególnie w rejonie ulicy Legionów, gdzie wiele osób spożywa alkohol i zakłóca porządek publiczny. Nowodworzanie chcieliby także dodatkowego przystanku na ul. Paderewskiego, aby osoby chore i starsze miały mniejszy problem z dotarciem do NCM. Zgłaszają także potrzebę naprawienia kantu chodnika (niszczonego przez samochody) przy Rossmannie oraz doprowadzenia wodociągu do budynku na rogu ulic Daszyńskiego i Sobieskiego.

Bezpieczeństwo

Mieszkańcy Osiedla Nr 2 proszą o piesze patrole Straży Miejskiej oraz monitoring, szczególnie w okolicach nowego placu zabaw przy ul. Młodzieżowej, na powstanie którego miasto przeznaczyło milion złotych. Nadzór kamer będzie sprzyjał prawidłowemu korzystaniu z urządzeń zabawowych. Zwracają uwagę na to, że już po kilku tygodniach użytkowania placu na ogrodzeniu za kwotę 70 tys. zł pojawiła się rdza. Jednocześnie zabrakło dwóch bujawek z zabezpieczeniami dla maluchów oraz dla starszych dzieci. Nie pojawiły się także siłownie zewnętrzne (4 urządzenia siłowe), o które upominali się mieszkańcy. Powracającym wciąż problemem są dziki i próby ich odłowienia. Mieszkańcy liczyli także na bogatsze oświetlenie świąteczne (szczególnie, że Zarząd apelował wcześniej o zabezpieczenie środków w budżecie na ten cel). Ich zdaniem jest ono ubogie, a do tego napis "Wesołych Świąt" nad główną ulicą wyjazdową z miasta umieszczony został odwrotnie.

Samowole budowlane

Na Osiedlu Nr 3 mieszkańcy skarżą się na zakłócenia porządku publicznego powodowane przez osoby spożywające alkohol. Jako potrzebę zgłaszają lepsze oświetlenie ulic oraz nadzór kamer, dzięki czemu mogliby czuć się bezpieczni. Problemem są także samowole budowlane, budynki stawiane niezgodnie z prawem, np. bez zachowania odpowiedniej odległości od innych obiektów.

Oświetlenie

Mieszkańcy Osiedla Nr 4 oczekują lepszego oświetlenia ulic oraz monitoringu, szczególnie przy ulicy Sempołowskiej. Nowodworzanie narzekają także na brak miejsc parkingowych oraz zły stan chodnika na ul. Sportowej. Chcieliby, podobnie jak mieszkańcy Osiedla Nr 1, aby powstał dodatkowy przystanek autobusowy przy ul. Paderewskiego bliżej wiaduktu.

Plac zabaw

Doświetlenie ulic, postawienie kilku latarni, poprawa stanu chodników wycięcie krzaków i zbędnych zarośli – o to zabiegają mieszkańcy Osiedla Nr 5. Chcieliby także, aby plac zabaw przy ul. Wiejskiej był ładniejszy. Zgłaszają potrzebę patroli strażników miejskich, szczególnie na ul. Jaśminowej oraz Żeromskiego i Akacjowej, gdzie znajdują się opuszczone budynki, w których spotykają się osoby spożywające alkohol. Problemem dla mieszkańców są także śmieci na styku ulic Akacjowej i Sienkiewicza oraz odśnieżanie wąskich bocznych uliczek (od ul. Długiej w stronę łąk).

Dziurawe ulice

Modernizacji parku w Modlinie Twierdzy domagają się mieszkańcy Osiedla Nr 6. Chcieliby także utworzenia napowietrznych siłowni zewnętrznych, poprawienia stanu placów zabaw oraz stworzenia jednego dużego placu zabaw na wzór tego, który znajduje się w centrum Nowego Dworu. Problemem dla ludzi młodych jest brak nowych budynków, w których mogliby zamieszkać zamiast wyjeżdżać do większych aglomeracji. Młodzi wnioskują także o poprawę komunikacji z Warszawą, szczególnie w godzinach wieczornych. Ulice Szpitalna, Kadetów czy Obwodowa wymagają naprawy nawierzchni lub położenia asfaltu. Mieszkańcy narzekają także na wysoką stawkę za wodę.

Chodniki

W Modlinie (Osiedle Nr 7) ważną kwestia jest poprawa stanu chodników, oświetlenia ulic oraz zmiana organizacji ruchu. Mieszkańcy chcieliby, aby na bocznych uliczkach zmniejszona została prędkość samochodów do 30-40 km/h (z wyłączeniem ulic Kopernika i Czarneckiego). Rozważane jest ustawienie fotoradarów lub stworzenie progów zwalniających. Trwają także rozmowy z mieszkańcami ulic Polnej, Topolowej, Malinowej i Spornej, dzięki którym miasto miałoby odkupić część terenów w celu poszerzenia dróg.

Ciężarówki

Na Okuninie (Osiedlu Nr 8) nierozwiązywalnym jak dotąd problemem jest kondycja chodnika. Od wielu lat Zarząd stara się pozyskać środki na remont ciągu dla pieszych, jednak pomimo deklaracji ze strony miasta nadal brakuje funduszy. Mieszkańców trapi też natężenie ruchu samochodów ciężarowych, chcieliby połączenia ulic Leśnej i Granicznej w taki sposób, aby tiry nie musiały przejeżdżać przez Okunin. Od 2012 roku zgłaszany jest także brak oświetlenia ul. Leśnej od wiaduktu do ul. Okunin. W 2013 r. miasto obiecywało zabezpieczenie środków, w maju 2014 r. była mowa o próbie pozyskania dotacji na ten cel, jednak do tej pory ulica straszy ciemnością. Jesienią położona została główna sieć kanalizacyjna, skanalizowana została część Okunina, na wiosnę będą prowadzone przyłącza do poszczególnych domostw. Ulice Słoneczna i Strażacka nadal czekają na skanalizowanie.

Zarządy poszczególnych Osiedli zapraszają mieszkańców na spotkania, które odbywają się raz w miesiącu (szczegóły na stronie www.nowydwormaz.pl). Zdaniem przedstawicieli, aby coś naprawić, ulepszyć, zrobić mieszkańcy muszą się spotykać, rozmawiać o problemach, które ich nurtują oraz wspólnie szukać rozwiązań.

Anna Cichocka