Articles

Skarbnik odwołana, a kredyt pozostał

skarbnik zSkarbnik Gminy Zakroczym Teresa Graczyk, została - na wniosek burmistrza - jednogłośnie odwołana przez Radę Gminy. Powodem takiej decyzji były kwestie związane z zaciągniętym i niespłaconym kredytem na kwotę miliona złotych

Poprzedni burmistrz w styczniu 2014 r. zaciągnął kredyt odnawialny na kwotę 500 000 zł, co było zgodne z prawem, bowiem maksymalna kwota kredytu jaką mógł zaciągnąć, to 600 000 zł. (tak wynika z dokumentów przetargowych). W maju 2014 były burmistrz wraz z panią skarbnik gminy podpisali aneks nr 1. do umowy ze stycznia 2014, w którym anulowano brzmienia niektórych paragrafów, wprowadzając m. in. kwotę kredytu 1 000 000 zł. Aneks ten nie został sprawdzony pod względem formalno-prawnym przez żadnego prawnika. W ocenie niezależnej kancelarii prawnej, którą poproszono o opinię w tej sprawie, aneks nr 1. został podpisany niezgodnie z prawem. W związku z tym, że kredyt nie był spłacany na bieżąco pani skarbnik zaczęła poszukiwać - jak wynika z relacji obecnego burmistrza gminy Zakroczym, Artura Ciecierskiego - rozwiązań na własną rękę. Efektem tego był przedłożony do podpisania obecnemu burmistrzowi przez pracownika banku i panią skarbnik aneks nr 2. Został on podpisany tylko przez pracowników banku. Nie został asygnowany wcześniej przez radcę prawnego, ani skarbnika. Jak się okazało, został sporządzony ponownie niezgodnie z prawem, dlatego nie został podpisany przez burmistrza A. Ciecierskiego. W związku z niespłaceniem kredytu w terminie, a także zaciągnięcia zobowiązania o którym mowa, burmistrz ma skierować wniosek do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Kredyt nie został spłacony, a gminie groziło zablokowanie rachunków bankowych. Bank jednak spojrzał przychylnym okiem na zaistniałą sytuację. Naliczane są jedynie wysokie odsetki ustawowe z tytułu nie spłaconego zobowiązania w terminie. W tej chwili trwają działania burmistrza, jego doradcy, a także prawników, aby jak najszybciej porozumieć się z bankiem w tej sprawie i spłacić zaległe zobowiązania.
Pani Skarbnik przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim. Podczas sesji Rady Gminy, z chwilą przyjęcia przez Radę punktu do porządku obrad w sprawie podjęcia stosownej uchwały, wyszła z sesji i opuściła urząd. Na wniosek Burmistrza pani skarbnik została odwołana w trybie natychmiastowym ze swojej funkcji, wniosek poparli wszyscy radni. Zgodnie z przepisami prawa T. Graczyk nie jest już skarbnikiem gminy. Nowy skarbnik gminy zostanie zapewne powołany na sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2015. W związku z tym, że skarbnik zatrudniany jest na podstawie powołania, nie musi być ogłaszany konkurs na to stanowisko. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, konkurs ogłaszany jest na wolne stanowiska w przypadku umów o pracę – relacjonuje burmistrz, Artur Ciecierski.

EG