Articles

Gdzie będziemy się leczyć

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował listę przychodni POZ, które podpisały umowy z NFZ na realizację świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r. Poniżej zestaw tych placówek z naszego powiatu

CZOSNÓW
- Nowodworskie  Centrum Medyczne w Nowym Dworze Maz., Cząstków Mazowiecki, Cząstków 118, (22) 785-00-15 - świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i pielęgniarki POZ.
- Nowodworskie Centrum Medyczne, Kazuń Polski 35, (22) 785-07-23- świadczenia  lekarza i pielęgniarki.
- Przychodnia Rodzinna TERAMED -Teresa Duralska-Szpakowska; Sowia Wola, Szkolna 102 (22) 758-02-59 - świadczenia lekarza, pielęgniarki, położnej.

LEONCIN
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie S.C.", Partyzantów 3, (22) 785-65-12 -  świadczenia lekarza, pielęgniarki, położnej.
 NASIELSK
- "Centrum Medyczne" G.Czerwonko i A.Łapińska Spółka Jawna, świadczenia lekarza i  pielęgniarki, Warszawska 47, (23) 691-25-14
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku, Sportowa 2, (23) 691-25-03 -  świadczenia lekarza, pielęgniarki, położnej.
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Stare Pieścirogi, ul. Sikorskiego 1 (23) 691-23-98 - świadczenia lekarza.
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cieksyn, Sportowa 5, (23) 693-50-05 -  świadczenia lekarza.
- Stacja Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas Diecezji Płockiej   Żwirki i Wigury  5 (23) 693-14-28 - świadczenia pielęgniarki i położnej.

NOWY DWÓR MAZ.
- CENTRUMMED S.C.  J.T. Janik,  G.H. Krysik,  W.E.Mosakowska, B.G.Poddębniak-Szczecińska, T.Piórkowski, Boh. Modlina 28, (22) 775-31-63 - świadczenia  lekarza,   pielęgniarki, położnej.
- Garnizonowa Przychodnia  Lekarska SP ZOZ w Modlinie, Obrońców Modlina 83, (22) 686-23-89 -  świadczenia  lekarza, pielęgniarki, położnej.
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - "Nasza Przychodnia", Paderewskiego 3B, (22) 775-55-87 - świadczenia  lekarza,  pielęgniarki, położnej.
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia  na Osiedlu, Berlinga 15,  (22) 775-58-03  świadczenia  lekarza, pielęgniarki, położnej.
-  Nowodworskie  Centrum Medyczne, Paderewskiego 7, (22) 775-21-62 - świadczenia lekarza, pielęgniarki, położnej.
-  Nowodworskie  Centrum Medyczne, Mieszka I 28, (22) 775-31-50 - świadczenia lekarza, pielęgniarki.
- Przychodnia  "GRAMED" - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wybickiego 14, (22) 775-81-47 - świadczenia  lekarza, pielęgniarki, położnej.

POMIECHÓWEK
- Przychodnia  Lekarska "LAMEDICA", Młodości 13, (508) 272-873 - świadczenia lekarza, pielęgniarki, położnej.
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Słoneczna 51, (22) 785-41-20 -   świadczenia lekarza, pielęgniarki, położnej.

ZAKROCZYM
- Nowodworskie Centrum Medyczne, Rynek 8, (22) 785-21-15 - świadczenia lekarza i pielęgniarki.