Articles

Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego dla środkowego Mazowsza

Zarządzeniem Dariusza Piątka, wicewojewody mazowieckiego, od godz. 16 14 czerwca odwołano alarm przeciwpowodziowy dla powiatów legionowskiego, nowodworskiego i warszawskiego zachodniego oraz pogotowie przeciwpowodziowe w Warszawie

W województwie mazowieckim alarm przeciwpowodziowy nadal obowiązuje w powiatach płońskim, sochaczewskim, płockim i w Płocku (od 21 maja).