Articles

Bicia się w piersi nie było

Skromnie, ale godnie świętował Nasielsk 20-lecie samorządów w III RP. Było to nie tyle świętowanie, co podsumowanie minionych dwudziestu lat

W ostatnich dwudziestu latach nasielską gminą rządziło 5 rad miejskich i 3 burmistrzów. Radami kierowali: Tadeusz Modzelewski, Grzegorz Duchnowski, Andrzej Królak, Katarzyna Rusek i Dariusz Leszczyński.
Funkcję burmistrzów sprawowali: Michał Wójciak, Wojciech Ostrowski i Bernard Mucha. Przez krótki okres, między odejściem na urząd wicewojewody Michała Wójciaka, a wyborem nowego burmistrza, Wojciecha Ostrowskiego, obowiązki przewodniczącego nasielskiej władzy wykonawczej (burmistrza) pełnił Stanisław Tyc. Wszyscy byli burmistrzowie i przewodniczący Rad (oprócz p. Katarzyny Rusek, której obowiązki nie pozwoliły na udział w tej części gminnych uroczystości) zasiedli w Prezydium uroczystej sesji Rady Miejskiej.
W jubileuszowym podsumowaniu nie silono się na eksponowanie osiągnięć poszczególnych rad czy burmistrzów, ani tym bardziej na porównywanie ich dokonań. Bo czasy się zmieniały, zmieniały się też możliwości. Według wielu znawców przedmiotu, na czoło tych zmian wybijają się dwie: nowe umocowanie burmistrzów w strukturach samorządowej władzy (obecnie burmistrza wybiera ogół mieszkańców gminy) i dopływ gotówki unijnej.
I dobrze, że uniknięto głębszych porównań. Na to, jaka jest obecnie gmina Nasielsk, pracowały wszystkie rady i wszyscy burmistrzowie. Ważne, że dzięki powrotowi samorządów wiele w gminie się zmieniło. Ważne jest zwłaszcza to, że obecnie najważniejsze decyzje zapadają na miejscu i trudno zwalać w tej sytuacji winę na powiat czy województwo. Wydaje się, że tej świadomości jeszcze naszemu społeczeństwu brakuje. W przeciwnym wypadku frekwencja w wyborach samorządowych byłaby o wiele wyższa.
Nasielskie obchody dwudziestolecia samorządu gminnego składały się z trzech części: uroczystej Mszy św. sprawowanej w intencji samorządowców i mieszkańców Gminy w nasielskim kościele przez proboszcza parafii św. Wojciecha ks. kan. Tadeusza Pepłońskiego, uroczystej Sesji Rady Miejskiej i podsumowania konkursów dla dzieci i młodzieży: plastycznego i wiedzy o samorządzie. Te konkursy były bardzo ważne, ponieważ stanowiły formę samorządowej edukacji dzieci i młodzieży. 
W uroczystościach wzięli udział nasielscy samorządowcy z okresu dwudziestu lat, urzędnicy miejscy, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nasielskich instytucji gminnych. Samorząd wojewódzki reprezentowała radna Sejmiku Mazowieckiego Maria Kowalska, a samorząd powiatowy starostowie Krzysztof Kapusta i Anna Kaczmarek. Wszyscy radni, byli i obecni oraz urzędnicy miejscy z dwudziestoletnim stażem otrzymali pamiątkowe medale  z napisem: „Za działalność na rzecz Samorządu Gminy Nasielsk”
Niestety, zarówno w kościele, jak i w hali sportowej dał się zauważyć brak innych mieszkańców gminy.
Uroczystości zakończyły indywidualne spotkania przy lampce wina. 
Tekst i fot. WAZ