Articles

Z emerytury do komendantury

Z Mirosławą Michalską, komendantem Straży Miejskiej w Zakroczymiu rozmawia Marcin Giziński

- Jak doszło do utworzenia straży w Zakroczymiu?
- Powołała ją rada gminy uchwałą z 18 lutego 2009 roku. Burmistrz ogłosił konkurs na funkcję komendanta. Spośród kilku kandydatów komisja wybrała właśnie mnie i zaczęliśmy tworzyć straż od podstaw.
 
- Czym się Pani wcześniej zajmowała?
- Przez 32 lata pracowałam w Komendzie Powiatowej Policji, a potem przeszłam na emeryturę.

- Co skłoniło Panią do wzięcia udziału w konkursie?
- Zapewne moja żwawość i taki rocznik długowieczny (śmiech). Uznałam, że jeszcze mogę wykazać się zarówno zawodowo, jak i podzielić się nabytymi wcześniej doświadczeniami. Stwierdziłam, że skoro zdrowie pozwala i chęci są, to wystartuję.
 
- Czym się różni służba w policji od tej w straży?
- Straż ma dużo mniej uprawnień. Odpowiada głównie za porządek na danym terytorium, w naszym wypadku w gminie Zakroczym.
Nasze podstawowe zadania to ochrona spokoju i porządku publicznego, kontrole związane z obowiązkami właścicieli posesji – wywóz śmieci, utrzymanie porządku na posesjach w wokół nich.

Dalszą część rozmowy znajdziesz w bieżącym wydaniu Tygodnika Nowodworskiego