Articles

Powódź: Apel o niekupowanie ryb z niesprawdzonego źródła

Z uwagi na zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne wynikające z zanieczyszczenia wody apeluję o niekupowanie ryb pochodzących z niepewnych źródeł – powiedział Robert Kucyk, komendant Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia patrole straży rybackiej zatrzymały na gorącym uczynku trzech kłusowników. Pierwszy z nich stawiał sznury wielohakowe na Bugu w Barcicach, drugi na tej samej rzece w miejscowości Tuchlin, a trzeci zarzucił sieci na Wiśle w Zakrzewie Kościelnym. Okazuje się, że kłusownikom nie przeszkadza stan powodziowy utrzymujący się na rzekach i zanieczyszczona toksynami woda – powiedział komendant Robert Kucyk.
Ze względu na powódź na Wiśle wstrzymano wszelkie odłowy prowadzone przez zawodowych rybaków. Wszystkim kłusownikom za popełnienie przestępstwa grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Proszę o informowanie Państwowej Straży Rybackiej o zauważonych przejawach kłusownictwa na Mazowszu – dodał Robert Kucyk. Telefony do posterunków PSR są dostępne na stronie internetowej http://www.psr.waw.pl.