Articles

Zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe w województwie mazowieckiem

wprowadził rozporządzeniem wojewoda Jacek Kozłowski w związku z ponownym podnoszeniem się poziomu wody w Wiśle. Zakaz obowiązuje od 5 czerwca na wszystkich terenach objętych alarmem powodziowym. 6 czerwca od godziny 13 - ej alarmem objęte będą powiaty: legionowski, warszawski zachodni, m.st. Warszawa. Tym samym będzie on obowiązywał we wszystkich nadwiślańskich powiatach w województwie mazowieckiem

Wstęp jest wzbroniony na teren wałów przeciwpowodziowych, obszary do nich przyległe oraz drogi dojazdowe. Osoby łamiące zakaz będą karane grzywną.  Zakaz nie obejmuje służb porządkowych i ratowniczych oraz osób uczestniczących w akcji przeciwpowodziowej.

W obecnej sytuacji hydrologicznej przebywanie osób postronnych na wałach lub w ich okolicy jest narażaniem życia i zdrowia. Przeszkadza też w prowadzeniu działań ratowniczych – przypomina wojewoda Jacek Kozłowski.

Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego