Articles

Szacowanie strat

Trwa szacowanie strat poniesionych w gminach, które najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi. Do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności z poszczególnych gmin wpływają informacje dotyczące kosztów poniesionych na walkę z żywiołem. Największe wydatki poniosła gmina Leoncin (730 tys. 50 zł). Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na pracę związane z umacnianiem wałów wydało 118 tys. 900 zł, Pomiechówek 110 tys., Czosnów 90 tys., Zakroczym 31 tys.

Leoncin
Według informacji przekazanych przez Czesława Nowackiego, Inspektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego, w gminie Leoncin podtopionych zostało 111 budynków mieszkalnych i 156 budynków gospodarczych.
- Jeżeli chodzi o zapomogi w wysokości 6 tys zł. wypłacane ze środków rządowych, to w naszej gminie nie doszło do sytuacji, gdzie zniszczony zostałby podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, nie było też strat stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia. Przynajmniej do tej pory nie mamy takich sygnałów ze strony mieszkańców.
- W razie ubiegania się o odszkodowanie, doradzamy jak pokierować sprawą od strony prawnej. W każdą środę w godzinach 12-14 w Urzędzie Gminy Leoncin dyżur pełni prawnik, który udziela bezpłatnie porad - mówi  Angelika Sosińska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie.
Pomiechówek
 W gminie Pomiechówek 18 budynków mieszkalnych zostało zalanych, a według relacji pochodzących z gminy 3 z nich nie nadają się do ponownego zamieszkania. 8 budynków gospodarczych i piwnic zostało podtopionych. 4 osoby z terenu gminy zostały ewakuowane gdy tylko pojawiło się zagrożenie zalaniem. Jak podaje informacja na stronie gminy, osoby, które poniosły straty w podstawowym sprzęcie gospodarstwa domowego powinny zgłaszać potrzeby bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem tel.: 022 785 45 19 lub składać wnioski o środki finansowe z budżetu państwa.
Zakroczym
W gminie Zakroczym podtopieniu uległy 3 budynki mieszkalne. Na stronie gminy burmistrz apeluje do osób, których gospodarstwa poniosły straty o zgłaszanie się osobiście do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy p. 112 lub telefonicznie pod numerem: 022 785 85 70 i 500 468 875.
Osoby poszkodowane prosi się o gromadzenie dokumentacji dotyczącej usuwania szkód, w szczególności faktur, lub w miarę możliwości dokumentacji zdjęciowej.
Czosnów
Jak wynika z meldunków z gminy Czosnów, 5 budynków mieszkalnych zostało zalanych, około 386 podtopionych. Podtopione też zostało ok. 130  budynków gospodarczych. Ewakuowano 11 osób z terenów najbardziej zagrożonych zalaniem.
- Powołaliśmy komisję, która będzie szacowała straty na terenie gminy. W tej chwili jej członkowie są szkoleni, ale jeszcze dzisiaj powinni wyjść w teren. U nas zostało to zorganizowane tak, że sołtysi z poszczególnych miejscowości na podstawie rozeznania w terenie sporządzili listę osób poszkodowanych. Na liście zbiorczej ze wszystkich wsi w tej chwili znajduje się 30 pozycji - mówi Andrzej Zawadzki Inspektor ds. Obrony Cywilnej w Urzędzie Gminy  Czosnów.
Przygot. AM

WARTO WIEDZIEĆ
- Jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem i dowiedzieć się, jakie działania należy podjąć, by uzyskać odszkodowanie
- Jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania szkód należy wykonać zdjęcia uszkodzeń
- Zgłosić się po pomoc finansową do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że osoby dotknięte przez powódź mogą otrzymać bezzwrotnie po
6 tys. zł.