Articles

Nagroda dla rzetelnych

Radni z komisji komunalnej rozważają przystąpienie do pracy nad uchwałą, określającej zasady przyznawania lokali socjalnych w powstającym budynku przy ul. Nałęcza

Z szacunków komisji wynika, że obecnie na mieszkania w Nowym Dworze czeka ok. 400 rodzin. Część z nich mogłaby zamieszkać w lokalach opuszczonych przez osoby, które trafią do mieszkań socjalnych.
Obecnie obowiązująca uchwała dotyczy tylko lokali komunalnych, jako że dotychczas nie było w naszej gminie wydzielonych lokali socjalnych. Tymczasem budynek z 54 lokalami socjalnymi zostanie oddany do uzytku lada moment.
Zdaniem Włodzimierza Laura, przewodniczącego komisji komunalnej, taka uchwała jest potrzebna, ponieważ określi przejrzyste zasady przynawania lokali socjalnych.
- Dzięki temu władze nie będą narażone na domysły czy pomówienia – powiedział W. Laur, przytoczywszy przykłady miejscowości, w których takie uchwały obowiązują.
Dla kogo socjal?
Na budowę budynku socjalnego przy ul. Nałęcza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 097 000 zł.
Lokal socjalny przysługuje przede wszystkim osobom, które posiadają do niego sądownie przyznane prawo. Są to m.in. kobiety ciężarne, dzieci do lat 18, emeryci i renciści, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, osoby ubezwłasnowolnione.
- Mamy wstydliwe nieruchomości, które wcześniej czy później będziemy musieli rozebrać. Trzeba rozwiązać problem „lokali za karę”. Jeśli stworzymy  uchwałę określającą zasady ich przyznawania, umożliwimy burmistrzowi pewną elastyczność ruchu – argumentował przewodniczący.
Według informacji radnego Tadeusza Sempławskiego, w przyszłym roku pojawią się fundusze zewnętrzne na kolejny budynek socjalny. W tej chwili rozważane są dwie lokalizacje: za Biedronką lub za Komendą Powiatową Policji przy ul. Paderewskiego.
- Skoro tak dużo rodzin czeka na mieszkania, to podstawową zasadą przenoszenia tam ludzi z mieszkań komunalnych powinno być niezaleganie z czynszem. Trzeba promować rzetelnych najemców. Drugim warunkiem powinno być zagrożenie budynku rozbiórką – proponował radny Wawrzyniec Siewruk. Zasugerował on również utrzymanie rezerwy 5–6 lokali dla ewentualnych pogorzelców.
- Czy uchwała jest konieczna?
- Zapytał radny Marek Cieśliński, argumentując, że przecież są przepisy wyższego rzędu regulujące te kwestie.
- Tak, ale one pozostawiają wiele swobody gminom np.: jeśli chodzi o czas trwania umowy. Moim zdaniem, te rzeczy należy doprecyzować – wyjaśniał W. Laur.
- Trzeba przygotować taką uchwałę. To niedopuszczalne, by zadłużenie wobec miasta z tytułu niezapłaconych czynszów wynosiło już 2,5 mln zł. W dodatku ciągle rośnie. Mam nadzieję, że projekt uchwały szybko trafi pod obrady – dodał W. Laur.
Marcin Giziński

Komunalny a socjalny
Lokalem socjalnym jest mieszkanie, w którym na jedną osobę przypada 5 m2, podczas gdy w komunalnym – 10 m2. Umowa między gminą a najemcą lokalu socjalnego jest zawierana na czas określony; ten okres, który nie może być dłuższy niż 5 lat, powinni określić radni.
Lokal powinien być przyznawany osobom o niskich dochodach, określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów. Zdaniem W. Laura, z właśnie z tych przepisów wynika obowiązek uchwalenia przez radę miejską postulowanej przez niego uchwały.
Czynsz, płacony w lokalach socjalnych stanowić musi 50% najniższego czynszu w lokalach komunalnych.
Obecnie na terenie Nowego Dworu obowiązują cztery grupy czynszowe: najwyższą płacą lokatorzy, którzy mają najwyższy standard mieszkań komunalnych – 4,25 zł za m2. Najniższą - 1,84 zł/m2 - osoby pozbawione wygód, w tym centralnego ogrzewania. Cena m2 w mieszkaniu socjalnym stanowi połowę tej ostatniej kwoty, czyli 0,92 zł.