Articles

Miasto kupuje i zbywa działki

Pięć uchwał dotyczących nieruchomości przyjęli nowodworscy radni

Jedna uchwała dotyczyła sprzedaży 11 działek o łącznej powierzchni 2,8 ha przy ul. Okunin. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ten obszar przeznaczony jest pod działalność drobnej wytwórczości, magazyny, składy i bazy.
- O te grunty dopytują się firmy logistyczne, co nas nie interesuje. Transport  i tak jest problemem na Okuninie. Chcielibyśmy umiejscowić tu produkcję, aby mieszkańcy znaleźli zatrudnienie – wyjaśniał radnym Andrzej Szakuro Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
W pobliżu działek znajdują się 3 nieruchomości gminne o powierzchni 5 973 m2, które miasto ma zamiar zamienić na jedną wąska działkę o pow. ponad 7 tys m2 przy ul. Okunin, stanowiącą własność prywatną. Działka ta przeznaczona jest na drogę.  Zamiana ma nastąpić za dopłatą równą różnicy wartości działek. Oba dokumenty zostały jednogłośnie przyjęte przez radę.
Radni zgodzili się na przejęcie od Skarbu Państwa w formie darowizny terenu w pobliżu tzw. spichlerza. Cztery działki o łącznej wielkości 17 092 m2 zostaną przejęte od wojska na wykonanie drogi publicznej.
Dyskusję wywołał projekt uchwały, dotyczącej nabycia przez gminę zatoczki autobusowej w Twierdzy Modlin. Właściciel pobliskiego sklepu zgodził się na łączną sprzedaż dwóch działek o łącznej powierzchni 2 500 m2.
Radni z Twierdzy przekonali burmistrza Jacka Kowalskiego do odstąpienia od decyzji kupna tej nieruchomości.
Radni zgodzili się odkupić 22 m2 położone przy ul. Na Skraju 12, gdzie znajduje się węzeł cieplny. Zakład Energetyki Cieplnej będzie miał teraz swobodny dostęp do swoich urządzeń.
Tekst i foto: Marcin Giziński