Articles

Czy są rady na układy?

Podobno na układy nie ma rady. Sprawdza się to w przypadku podległości sądowej gminy Nasielsk. Nie ma bowiem żadnych racjonalnych przesłanek, aby mieszkańcy gminy musieli szukać sprawiedliwości w pułtuskim Sądzie Rejonowym


Nasielsk od chwili reaktywowania powiatów należy do powiatu nowodworskiego. Pozostałością poprzednich układów jest przynależność sądowa gminy Nasielsk do Sądu Rejonowego w Pułtusku.
Podejmowane były próby zmiany tego stanu. Jednak nie ulega wątpliwości, że władze Pułtuska i powiatu pułtuskiego musiały mieć dużą siłę przebicia u decydentów szczebla państwowego skoro tego stanu, wyjątkowo niekorzystnego dla mieszkańców gminy Nasielsk, przez lata nie udało się zmienić. 
Rozumiem decydentów pułtuskich - tych z miasta, powiatu i Sądu Rejonowego. Dbają o swoich obywateli. Nie muszą dbać o interesy nasielszczan. I nie dbają. O tych powinni dbać ich wybrańcy. Rada miejska poprzedniej kadencji zabrała w tej sprawie głos. Opowiedziała się jednomyślnie za przynależnością sądową gminy Nasielsk do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przetrzymane dokumenty
 Opinia rady była jednoznaczna, dlaczego więc nie wzięto jej pod uwagę? Podobno została ustalona zbyt późno. Tyle że radni podjęli ją natychmiast, gdy tylko zostali o nią poproszeni. Jednak - jak się okazało - daty na dokumentach, które w tej sprawie zostały „wyprodukowane”, były dużo wcześniejsze. Kto więc je przetrzymał i dlaczego?
Wszystko wskazuje, że stało się to w Nasielsku. Gdyby tak było, wniosek byłby prosty: ktoś w Nasielsku działa na szkodę gminy. Oj, przydałaby się gminna komisja śledcza.
Nocka w hotelu
Na czym polega szkodliwość dla mieszkańców przynależności gminy Nasielsk do Sądu Rejonowego w Pułtusku? Otóż sąd pułtuski podlega pod sąd w Ostrołęce, który pełni rolę sądu okręgowego. Ważne i najczęściej prowadzone sprawy rozstrzygane są nie w Pułtusku, lecz w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, a nawet w Łomży. Z tymi miejscowościami gmina Nasielsk nie ma żadnych bezpośrednich połączeń komunikacyjnych. Nie wszyscy mają samochody własne. Nawet, gdy je mają, muszą ze względu na dużą odległość tracić cały dzień. A gdy samochodów nie mają, muszą je wynająć lub zanocować w hotelu. To potężne koszty. Jest z tego wyjście. Koszty te może pokryć osoba lub osoby, które decydują o takiej przynależności do rejonu sądowego. Tyle że powinny te pieniądze wyjąć z własnej kieszeni, a nie z kasy publicznej.
Rejonizacja
Sprawa jest pilna, ponieważ w resorcie sprawiedliwości przygotowywana jest kolejna reforma dotycząca rejonizacji, między innymi sądów apelacyjnych. Zanosi się na to, że Ostrołęka z całym przynależnym do niej sądownictwem znajdzie się w tzw. apelacji białostockiej.
To niekorzystne zarówno dla Ostrołęki, jak i Pułtuska, o Nasielsku nie wspominając. Wycieczki do Białegostoku byłyby ciekawe, ale na pewno wyjątkowo drogie. W Pułtusku z tego powodu lane są krokodyle łzy, a Nasielsk jest  swoistego rodzaju kartą przetargową. Nasielskowi jednak nie po drodze w tej sprawie z Pułtuskiem. I dlatego trzeba zrobić wszystko, aby zmienić przynależność sądową gminy Nasielsk. Ze względu na dobro obywateli.
Andrzej Zawadzki