Articles

Postawili na studentów

Zakroczym to miasto o długiej historii i wielu ciekawostkach architektonicznych, jednak pod względem budowlanym ciągle pozostaje tu sporo do zrobienia. Kiedy więc kierownictwo Zakładu Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej szukało miejsca obowiązkowych praktyk dla swoich studentów, nie zastanawiało się długo i w 2008 r. zaproponowało współpracę burmistrzowi Zakroczymia

Od tamtej pory współpraca wznawiana jest co rok, wraz z rozpoczęciem roku akademickiego. Ze strony Politechniki polega ona na zorganizowaniu grupy 20-30 studentów (w tym zagranicznych w ramach międzynarodowego programu ERASMUS), którzy zajmują się wybranymi miejscami Zakroczymia, natomiast gmina rozpisuje konkurs na najlepszą pracę, w którym nagrodą jest realizacja zwycięskiego projektu oraz honorarium pieniężne.
Rynek przykuwa uwagę
Znaczna część studentów uczestniczących w kolejnych edycjach konkursu na temat pracy wybierała rynek Zakroczymski i jego pierzeje. Rynek wraz z zabytkową Latarnią to  najstarsza część miasta i zarówno burmistrzowi, jak i młodym architektom zależało na połączeniu historycznej tradycji i nowoczesnych rozwiązań w tym miejscu.
Do tej pory zmodernizowany został sam rynek, kiedyś całkiem pusty, teraz przykuwający oko roślinami doniczkowymi i latarniami rodem z Krupówek, a także zachodnia pierzeja, którą przeznaczono na plac zabaw.
Kolej na Mochty
Burmistrz nie kończy jednak na tym.
- W przyszłości chcemy wyburzyć biały barak, który szpeci pierzeję północną oraz przebudować ośrodek zdrowia znajdujący się na pierzei południowej, także według projektu jednej ze studentek -  mówi.
Oprócz renowacji Rynku, studenci w swych pracach proponowali gminie projekty modernizacji starej cegielni w Mochtach oraz działki naprzeciwko Klasztoru Ojców Kapucynów, ciągle pustej po pożarze, który kilka lat temu strawił stojący tam budynek. Na działce tej ma powstać kamienica mieszkalna, na parter której zostanie przeniesiona biblioteka z nową czytelnią i kawiarenką internetową.
Wszyscy zadowoleni
Współpraca gminy Zakroczym z WA PW przynosi obopólne korzyści. Burmistrz jest zadowolony, że do miasta przyjeżdżają młodzi ludzie z zewnątrz, gdyż mogą oni przedstawić świeże pomysły na zagospodarowanie ważnych części Zakroczymia.
Dużo korzyści wynoszą też studenci, którzy pracują na żywym materiale architektonicznym.
- Wiele satysfakcji dała mi praca nad realnym problemem modernizacji. Było to ciekawe doświadczenie również z uwagi na możliwość dialogu z władzami miasta oraz mieszkańcami - mówi Joanna Koszewska, zdobywczyni drugiego miejsca w ostatniej edycji konkursu. - Gdyby istniała taka możliwość, chętnie wzięłabym jeszcze raz udział w takim konkursie, ale ja już piszę pracę magisterską, a konkurs przeznaczony jest dla studentów.
Na szczęście studentów WA PW wciąż jest wielu, a skoro na współpracy gminy i Politechniki wszyscy tak dobrze wychodzą, to – jak zapewnia burmistrz – będzie ona kontynuowana.
Tekst: Monika Borowiec
Fot. autorka, archiwum