Articles

Koń jaki jest, każdy widzi...

- Warszawska jaka jest, każdy widzi - tak skomentował stan drogi powiatowej podczas ostatniej sesji wójt gminy Czosnów. Namacalnie o stanie droga przebiegającej przez centrum Czosnowa od wielu lat codziennie przekonują się kierowcy

Pokonanie tego odcinka to prawdziwa  męczarnia. Niemal każdy metr ulicy usiany jest dziurami, które co jakiś czas zasypywane są żwirem. Jest to rozwiązanie krótkotrwałe, bo po upływie pewnego czasu od takiej modernizacji oprócz dziur jest jeszcze bałagan.
W ubiegłym roku starostwo wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie remontu ulicy Warszawskiej ze środków unijnych. Wniosek ten nie został jednak pozytywnie zaopiniowany.
- W moim przekonaniu wniosek przygotowany przez starostwo miał wiele braków, dlatego został odrzucony. W zeszłym roku obwoziłem starostę po wszystkich odcinkach dróg powiatowych. Mógł sam zobaczyć, że w naszej gminie nie ma odcinka drogi powiatowej, który nie wymagałby remontu. Apelowałem wówczas, aby jak najwięcej środków w budżecie starostwa zostało przeznaczonych na ten cel - mówił wójt Antoni Kręźlewicz.
Podczas ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla powiatu. W budżecie gminy na rok 2010 zostały wydzielone środki w wysokości 440 tys. na modernizację ul. Warszawskiej. Powiat zaproponował, by przeznaczyć je na modernizację odcinka od. ul. Lercha w Czosnowie do Łomny Las.
Remont Warszawskiej będzie zależeć po raz kolejny od tego, jak zostanie zaopiniowany ponowny wniosek powiatu.
AM