Articles

Starostwo wymaga reform

Rozmowa z Przewodniczącym Rady Gminy Czosnów, Mirosławem Bieleckim

- Niektórzy samorządowcy opowiadają się za likwidacją powiatów tłumacząc, że nie spełniają swoich ustawowych zadań.
- Nie jestem zwolennikiem likwidacji powiatów, ale uważam, że są one zbyt małe. Z rozdrobnieniem wiąże się  konieczność zatrudnienia dużej liczby urzędników, co niesie za sobą koszty finansowe, związane z ich utrzymaniem.
Nie popieram radykalnych rozwiązań takich jak likwidacja powiatu, czy zmiana jego granic poprzez wchłonięcie okolicznych, bardziej rozwiniętych miejscowości. Takie posunięcie na pewno poprawiłoby sytuację ekonomiczną, ale z drugiej strony ze zmianami administracyjnymi tego rodzaju wiążą się ogromne koszty, chociażby związane z wymianą dowodów czy zmianą map. Te środki mogłyby być przeznaczone na służbę zdrowia, która powinna być priorytetem dla Zarządu Powiatu

- Co, Pana zdaniem, przyczynia się do tego, że niektóre powiaty nie działają sprawnie?
- Powiaty spełniają bardzo ważne funkcje - m. in utrzymują szpitale, szkolnictwo średnie, drogi powiatowe. W kwestii dróg nie zmieniło się nic. Mimo upływu lat ich stan pozostawia wiele do życzenia. Tu należałoby sobie zadać pytanie, czy powiat nowodworski w obecnych granicach i z takimi dotacjami rządowymi może sprawnie wypełniać swoje zadania. Uważam, że przede wszystkim zbyt małe środki na te cele są przeznaczane z budżetu państwa. 

- Co mogłoby wzmocnić pozycję powiatu?
Zbyt mało pozyskuje się  środków unijnych, które mogłyby również wspomóc gminy. W naszym powiecie jest odwrotnie; to gminy muszą zabiegać o środki, tak, aby przeprowadzić inwestycje. A przecież to większe jednostki administracyjne powinny służyć wsparciem mniejszym. Nasza gmina jest w dobrej sytuacji, stać nas na to, aby wspomóc powiat.
Być może rozwiązaniem byłoby pozyskanie bardziej operatywnych fachowców, którzy sprawniej pozyskiwaliby środki unijne. Niektóre wydziały działają bardzo sprawnie, w innych dostrzegam opieszałość, marazm, wymagają one reformy lub chociażby wprowadzenia zmian.
Anna Michalska