Articles

Wiaduktów będzie szesnaście

W najbliższych dniach rozpoczyna się kolejny etap modernizacji linii kolejowej Warszawa – Gdynia polegający na budowie dwupoziomowych skrzyżowań torów z drogami. Związane jest to z koniecznością likwidacji przejazdów w poziomie szyn

Cała modernizowana linia kolejowa Warszawa Gdynia została podzielona na odcinki. Związane są one z tzw. Lokalnymi Centrami Sterowania. Takim centrum sterowania na naszym terenie jest Nasielsk.
Odcinek nasielski zaczyna się w Warszawie, a kończy w Świerczach. Zostanie tu wybudowanych 16 wiaduktów i 3 drogi objazdowe. Z szesnastu wiaduktów 10 to wiadukty drogowe (droga pójdzie górą ponad torami), a 6 - wiadukty kolejowe (droga pójdzie pod torami).
Realizacja zadań zacznie się niejako od końca, tj od Świercz i Nasielska, i będzie postępowała w stronę Warszawy.
Wiadukty w Świerczach i Nasielsku (droga Nasielsk – Płońsk, miejscowość Kątne) oraz drogę dojazdową w Świerczach będzie budował Mostostal Warszawa. Firma przejęła już place budowy i przygotowuje się do rozpoczęcia prac. Dla osób korzystających z dróg (a są to prace w ciągu dróg wojewódzkich) wiąże się to z pewnymi utrudnieniami. Pociechą jest tylko to, że prace nie potrwają zbyt długo, lepiej przygotowane i oznakowane zostaną objazdy. Przewiduje się, że jeszcze w tym roku będziemy w tych dwóch miejscach jeździć nową przeprawą nad torami.
Z okazji wprowadzenia wykonawcy na place budów w nasielskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, na które oprócz przedstawicieli inwestora i wykonawcy przybyli też przedstawiciele gmin Nasielsk i Świercze. Rolę gospodarza pełniła pani Maria Kowalska, radna Sejmiku Mazowieckiego, a jednocześnie sekretarz Nasielska. To bardzo ważne, bo drogi, w ciągu których będą budowane wiadukty podlegają Urzędowi Marszałkowskiemu.
Wszystko dopięte jest już na ostatni guzik.
Dokonano oficjalnego, chociaż symbolicznego przekazania placów budowy w imieniu PKP PLK SA. Przejęli je w imieniu wykonawcy Mostostalu Warszawa panowie Leszek Sawicki i Zbigniew Golec. Wyrazem tego było przejęcie dokumentacji.
Jeszcze przed świętami, nastąpi przekazanie wykonawcom kolejnych zadań na odcinku LCS Nasielsk.
WAZ