Articles

Ręce pełne roboty

Z dyrektorem ds. lecznictwa szpitala w Nowym Dworze - dr Ahmedem Jadou, o zmianach w szpitalu rozmawia Joanna Rostkowska

Tygodnik Nowodworski: - Co udało się zmienić w szpitalu od czasu, kiedy został Pan dyrektorem ds. medycznych?

Dr Ahmed Jadou: - Udało nam się dokończyć to, co rozpoczęła poprzednia dyrekcja - otworzyć gastroskopię, laparoskopię i uruchomić aparat do leczenia żylaków kończyn dolnych CRYO-5. Ponadto na oddziale wewnętrznym otworzyliśmy salę intensywnego nadzoru medycznego tzw. „R”, która była zamknięta. Na bloku operacyjnym wyremontowaliśmy lampy i kupiliśmy jedną nową.
W tym miesiącu pojawiły się również trzy nowe monitory na bloku operacyjnym i intensywnej terapii – przeznaczone do monitorowania parametrów życiowych, saturacji i ciśnienia. Zostało wymienione 90% łóżek szpitalnych. Do wymiany pozostały niektóre łóżka na oddziale wewnętrznym, ale najpierw musimy poszerzyć drzwi z 70 do 90 cm. Na tym oddziale w najbliższym czasie przeprowadzony zostanie remont i wymienimy wszystkie drzwi. Pojawi się także nowy autoklaw do sterylizacji narzędzi. Remont oddziału wewnętrznego jest na razie najważniejszą sprawą, następnie wyremontowane zostaną oddziały ginekologiczny i SOR (szpitalny oddział ratunkowy – przyp. red.).
Przeprowadziliśmy remont „kosmetyczny” na chirurgii. Teraz będzie także przeprowadzany na oddziale noworodkowym i dziecięcym.
We wszystkim pomagają nam ludzie z Komitetu Nasze Zdrowie, którego jestem wiceprzewodniczącym. W komitecie działają pracownicy służby zdrowia oraz samorządowcy.
Ponadto odremontowaliśmy trzy gabinety stomatologiczne, po jednym w Nowym Dworze, Zakroczymiu i Czosnowie i wyposażyliśmy je w nowy sprzęt oraz meble. Poradnia chirurgiczna została przeniesiona z budynku szpitala do Przychodni Specjalistycznej, tam też otworzyliśmy poradnię chorób płuc i pracownię spirometrii.

Czy zatrudniacie nowych specjalistów?
Zatrudniliśmy pulmonologa, chirurga naczyniowego, diabetologa i ortopedę, którzy przyjmują raz w tygodniu, dwóch urologów oraz trzech psychiatrów, którzy przyjmują pacjentów dwa razy w tygodniu i lekarza rehabilitacji, który przyjmuje trzy razy w tygodniu. Neurolog przyjmuje codziennie. Zostały częściowo uzupełnione braki personelu w szpitalu. W POZ na Paderewskiego od 7 stycznia zostanie zatrudniony trzeci lekarz pediatra.
Mamy zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie termomodernizacji obu budynków przychodni na ul. Paderewskiego, przychodni w Zakroczymiu i pogotowia.
Wokół przychodni na Paderewskiego postawione zostało nowe ogrodzenie, zbudowano nowe podjazdy dla niepełnosprawnych, a w przychodni rehabilitacyjnej pojawił się nowy sprzęt. W trakcie realizacji jest zakup i montaż aparatu rtg w Przychodni Specjalistycznej oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni rtg. Środki na ten cel pozyskaliśmy od inwestora – firmy TOTAL POLSKA oraz ze Starostwa Powiatowego.

- Czy będziemy wreszcie mieli w Nowym Dworze tomograf?
- Sprawa tomografu jest już na etapie końcowym. Tomograf najprawdopodobniej otrzymamy wraz z rentgenem przyłóżkowym i analizatorem biochemicznym dla laboratorium. Instalacja tomografu połączona jest z rozbudową szpitala, przybędzie 8 łóżek na oddziale wewnętrznym i 8 łóżek na oddziale dziecięcym.

- Czy przewidywana jest komputeryzacja służby zdrowia w naszym powiecie?
- Nasz wniosek uzyskał 66,87% maksymalnej liczby punktów (wnioski, które uzyskały ponad 60% były zakwalifikowane do dalszego etapu). Niestety, zajął 25. miejsce, a do realizacji zakwalifikowano 22 wnioski. We wtorek (24 listopada – przyp. red.) złożyliśmy odwołanie w tej sprawie.
Wprowadzenie komputerów do służby zdrowia na pewno jest potrzebne. Choć nie zmniejszy to ilości dokumentów, to ułatwi pracę ludziom, a także rozszerzy i przyspieszy obieg informacji i dokumentów w SZPZOZ.

- Czeka nas przebudowa szpitala?
- Starostwo jest obecnie w trakcie rozmów z architektem. Koncepcja została wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego. Zleceniodawcą jest Starostwo Powiatowe poprzez dział inwestycji, a my dodaliśmy swoje uwagi. Ze swojej strony chcemy obu powiatom, nowodworskiemu i legionowskiemu, zabezpieczyć zaplecze medyczne.
Będzie dobudowana część szpitala. Chciałbym, żeby znalazł się tam oddział kardiologiczny, najlepiej także kardiologii inwazyjnej, a także oddział urazowy i OIOM (oddział intensywnej opieki medycznej – przyp. red.).

- Jak wygląda finansowanie szpitala z budżetów poszczególnych gmin?
- W tym roku otrzymaliśmy następujące dotacje: miasto Nowy Dwór Mazowiecki przekazało nam 100 tys. zł na dofinansowanie remontu parteru szpitala, gmina Wieliszew – 30 tys. zł na zestaw narzędzi do ginekologii i chirurgii, miasto Legionowo – 30 tys. zł na wyposażenie szpitala, miasto i gmina Zakroczym – 7 tys. zł na doposażenie gabinetu stomatologicznego. Nie należy także zapominać o tym, że mieszkańcy Gminy Czosnów otrzymali we wrześniu całkowicie zmodernizowany  ośrodek zdrowia w Cząstkowie Mazowieckim – ze środków własnych gminy. Czekamy teraz na decyzje gminy Nasielsk i Leoncin. Od gminy Pomiechówek dostaliśmy żwir na utwardzenie podjazdu do przychodni.

- W grudniu br. kończy się kontrakt z NFZ. Czy możemy spodziewać się nowego kontraktu?
- Będzie to miało formę aneksowania umowy, a nie podpisywania nowego kontraktu. Niestety, kwota przeznaczona dla naszego SZPZOZ będzie mniejsza niż w roku bieżącym. Wynika to z przyjęcia przez Sejm nowego algorytmu dla Mazowsza oraz mniejszych wpływów do NFZ z tytułu składki zdrowotnej.

- Dziękuję za rozmowę