Articles

Niektórzy sobie pojeżdżą

Czy przynależność do miast bliźniaczych przynosi naszemu miastu realne korzyści, czy opiera się jedynie na wystąpieniach podczas ważniejszych uroczystości i zapewnieniach o współpracy

Miasta partnerskie Nowego Dworu Mazowieckiego to Niederorschel w Niemczech i litewskie Elektrenai. Z Niederorschel współpracę nawiązano w 1995 roku, a umowę partnerską podpisano dwa lata później. Natomiast Elektrenai jest miastem partnerskim Nowego Dworu od roku 2005.
Współpraca jest objęta Umowami Miast Bliźniaczych, które zobowiązują społeczności tych miast do utrzymywania stałych więzi.
Zobowiązują również gminy do współpracy w zakresie oświaty, kultury i sportu, wymiany doświadczeń w zakresie administracji samorządowej, inwestycji komunalnych, promocji przedsiębiorczości lokalnej i promocji regionów gmin, a także wymiany dzieci i młodzieży między szkołami oraz wymiany przedstawicieli miast. Oznacza to również dzielenie się doświadczeniami. Jeden z punktów umowy mówi też o wspólnym reprezentowaniu swoich interesów w kontaktach z krajami Unii Europejskiej.
Jak w rzeczywistości wygląda wywiązywanie się z tej umowy?
Delegacje samorządowców
Podporą wzajemnych kontaktów naszych trzech miast są coroczne wzajemne wizyty przedstawicieli władz. Okazje do tych wizyt to zazwyczaj święta o znaczeniu lokalnym lub ogólnopaństwowym, np. Dni Nowego Dworu lub rocznica zjednoczenia Niemiec. Fakt, iż w takiej delegacji może wziąć udział dokładnie czworo radnych stał się nawet przyczyną niezadowolenia i pretensji jednego z rajców, który nie „załapał się na taki wyjazd”.
W 2008 r. nasi samorządowcy wizytowali zarówno Litwę, jak i Niemcy. W tym roku miała miejsce wycieczka do  Elektrenai z okazji Święta Litwy. Łączny koszt każdego wyjazdu wynosi tyle, co ustawowa dieta radnego, czyli 1300 zł. Tyle kosztuje przejazd. Natomiast noclegi w miejscu pobytu zapewniają gospodarze.
Jeśli chodzi o naszych gości, to w bieżącym roku z okazji Dni Nowego Dworu przyjęliśmy delegacje zarówno z Niemiec, jak i z Litwy oraz litewski zespół muzyczny. Jak podaje Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego, koszt zakwaterowania i wyżywienia gości wyniósł około 3000 zł. Wspomniany wydział jest odpowiedzialny za kontakty z miastami partnerskimi.
Młodzież wyjeżdża sporadycznie
Jak dowiedzieliśmy się od Jerzego Bziuka, Naczelnika Wydziału Edukacji, wśród nowodworskich szkół, które nawiązały współpracę ze szkołami z miast partnerskich, znalazło się Publiczne gimnazjum nr 1, Publiczne Gimnazjum nr 2 na Osiedlu Młodych i Zespół Szkół nr 4 w Modlinie Twierdzy. Nie są to jednak tak częste wycieczki, jak w przypadku władz Nowego Dworu. Współpraca szkół nie jest niestety regularna, a wyjazdy organizowane są sporadycznie. Przykładowo, gimnazjaliści z „jedynki” pojechali na Litwę i gościli rówieśników z tego kraju w latach 2006-2007. Od tamtej pory nic się nie dzieje.
Joanna Rostkowska