Articles

Może będzie oczyszczalnia

Podczas obrad komisji komunalnej rady miasta 11 września samorządowcy skupili się na przyszłorocznym budżecie. Składano wnioski, które miały dotyczyć inwestycji strategicznych

Do 15 września radni, komisje rady miejskiej, kluby radnych, jednostki pomocnicze i mieszkańcy mogą składać Burmistrzowi Nowego Dworu Mazowieckiego wnioski do budżetu na rok 2010. W piątek 11 września zebrała się więc komisja komunalna w celu sformułowania swoich oczekiwań co do przyszłorocznego planu finansów gminy.
Chodzi o strategię
– Proszę skupić się na wnioskach o charakterze strategicznym. Nie będziemy się zajmować pojedynczymi chodnikami czy oświetleniem jakieś uliczki. Nie skupiajmy się na potrzebach jednego czy drugiego osiedla, ale miasta jako całości – apelował na początku posiedzenia Włodzimierz Laur, przewodniczący komisji.
Zespół wespół
Wawrzyniec Siewruk zaproponował, by opracować kompleksowy dokument zagospodarowania Twierdzy Modlin.
– Powołaliśmy zespół do opracowania koncepcji zagospodarowania parku im. J. Wybickiego. Powinniśmy powołać taki sam zespół do opracowania studium Twierdzy Modlin pod względem przyrodniczym, ochrony zabytków, środowiska, rozwoju turystyki, z zachowaniem historycznego charakteru dzielnicy oraz bliskiego uruchomienia lotniska – odpowiedział mu przewodniczący komisji.
Dodatkowo wszelkie inwestycje naziemne w Twierdzy powinny uwzględniać sieć gazową i inne media. Zdaniem tych dwóch radnych, trzeba  powołać zespół składający się z szeregu specjalistów różnych dziedzin: architektów, budowlańców, historyków, konserwatora zabytków itp. Określą oni w miarę szczegółowe projekty i kierunki rozwoju. Potem gotowy dokument przyjmie rada.
Jak będą pieniądze
- Świetny pomysł, kiedy miasto będzie miało pieniądze na kolejne inwestycje, sięgniemy po konkretny projekt i go wykonamy – mówił radny Jerzy Plackowski.
Pozostali radni zasiadający w komisji poparli ten wniosek jednogłośnie. Po przyjęciu przez radę miasta znajdzie się on w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Oczyszczalnia jako wsparcie
Radny J. Plackowski zaproponował, aby jednym z wniosków komisji do budżetu na 2010 r. było przygotowanie do budowy oczyszczalni ścieków i wsparcie w ten sposób Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego.
– ZWiK jest bardzo dobrze zarządzaną spółką. Jedyną rzeczą, jaką może uzyskać od miasta to aport na rozbudowę oczyszczalni. Poza tym jest ona ujęta w WPI na następne pięć lat – wyjaśnił W. Laur.
Mało miejsca na cmentarzu
Wawrzyniec Siewruk zaproponował, aby w przyszłym roku władze miasta zajęły się sprawą powiększenia cmentarza komunalnego.
Przewodniczący komisji W. Laur wielokrotnie poruszał ten problem w rozmowach z burmistrzem. Burmistrz Jacek Kowalski, zdaniem radnego Laura, stoi na stanowisku, że jest to sprawa kościoła.
- W roku przyszłym powinniśmy podjąć działania mające na celu pozyskanie terenu pod cmentarz komunalny – zgłosił wniosek (przyjęty jednogłośnie) radny Siewruk.
Na tym skończyły się propozycje radnych do przyszłorocznego budżetu. 
Marcin Giziński