Articles

Wycieczki po sprawiedliwość

Od dziesięciu lat, od chwili utworzenia powiatów samorządowych, Nasielsk należy do powiatu nowodworskiego. Proces nie przebiegał bez oporów, lecz wyraźnie zbliża się ku końcowi

Szeroko rozumiany interes mieszkańców gminy związany jest z aglomeracją warszawską, a do tej najbliżej przez Nowy Dwór lub Legionowo. Rozumieją to nawet pułtuszczanie, którzy chętnie widzieliby Nasielsk w kręgu swego oddziaływania.
Jest jedna ważna dziedzina życia społecznego, która pozostała przy dawnej stolicy powiatu, przy Pułtusku. To sąd i prokuratura. Powoduje to duże komplikacje dla mieszkańców miasta i gminy Nasielsk, zakładów pracy i urzędów (np. policji). I, co najważniejsze, kosztuje. Kosztuje po pierwsze nas wszystkich jako podatników. O kosztach indywidualnych wiele mogą powiedzieć ci, którzy z sądów musieli korzystać.
Mały sąd, dużo problemów
Sąd pułtuski jest małym sądem, wiele problemów jest rozstrzyganych w sądach nad nim nadrzędnych. Jako przykład wystarczy podać sprawy wynikające z prawa pracy i sprawy rozwodowe. Ze względu na podległość sądowi w Pułtusku sprawy te mieszkańcy gminy muszą załatwiać w Ostrołęce lub Ostrowi Mazowieckiej. Gminę Nasielsk dzieli od siedzib sądów w tych miastach prawie sto kilometrów. I nie ma z tymi miastami żadnego bezpośredniego połączenia. W wypadku odwołań trzeba brać pod uwagę „wycieczki” do Łomży, a nawet Białegostoku.
Kosztowne wyjazdy
Wycieczka, jaką fundują nam osoby decydujące o takiej przynależności, jest wyjątkowo kosztowna i czasochłonna. Dobrze jeszcze, gdy petent ma samochód. Gorzej, gdy jest zmuszony korzystać z komunikacji publicznej. Wtedy w rachubę trzeba brać i nocleg.
Problemy te znane są osobom, które mają za zadanie organizowanie życia lokalnej społeczności w nasielskiej gminie. Były próby ich uregulowania i ułatwienia życia mieszkańcom gminy. To jest interes mieszkańców gminy. Dlaczego więc przed pięcioma laty, kiedy sprawy przynależności do okręgów sądowych były regulowane odgórnie i kiedy Rada Miejska w Nasielsku została zapytana o zdanie w tej sprawie, odnośne pisma trafiły pod obrady Rady, gdy kończył się czas na składanie deklaracji w tej sprawie.
Decyzja Rady była jednoznaczna i jednomyślna, tyle że czas na dyskusję już przeszedł.
Nie ma sprzeciwów, ale..
W powyższej sprawie wypowiedziały się odpowiednie jednostki nadrzędne z Ostrołęki. Nie widziano przeciwwskazań, aby gmina Nasielsk wyłączona została spod ich jurysdykcji i przeszła do sądu i prokuratury w Nowym Dworze Mazowieckim. Z miastem tym, jak i z Warszawą, gdzie mogą trafić sprawy odwoławcze, Nasielsk jest bardzo dobrze skomunikowany. Zmaleją koszty ponoszone przez państwo i obywateli. 
Wydaje się, że obecny czas jest najlepszy, aby ponownie podjąć ten temat. Szykuje się wielka zmiana w rozmieszczeniu sądów. Polegać ona ma na stworzeniu takiego systemu, który lepiej będzie służył obywatelowi. I dlatego warto zadbać o interes mieszkańców gminy Nasielsk.
WAZ