Articles

Dworzec do likwidacji

Tory kolejowe już prawie wyremontowane, stacje również, a co z budynkami dworców PKP? Stan większości tych w naszym powiecie jest nieciekawy. Udało nam się ustalić kilka faktów w tej sprawie...

„Obecnie realizowana jest modernizacja linii E-65, wobec powyższego obiekty położone przy tej linii sukcesywnie będą poddawane w zależności od potrzeb modernizacji, remontom lub likwidacji” – czytamy w komunikacie prasowym nadesłanym przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami.
Najwcześniej wyremontowany zostanie dworzec w Nasielsku. Jego modernizacja została ujęta w planie inwestycji na lata 2009/2010. Już w ubiegłym roku sporządzono koncepcję zagospodarowania obiektu, która nada mu nowoczesnego wyglądu. Na tym terenie znajdą się nie tylko kasy biletowe czy poczekalnia. PKP zagospodaruje jedynie 1/3 całości. Pozostałą część zajmie miasto – ma tam powstać dwupoziomowy obiekt sportowo – rekreacyjny z boiskiem, siłownią, salami do fitnessu itp.
Zabytkowy Modlin
Kolejny dworzec, który zostanie wyremontowany to zabytkowy budynek w Modlinie.
- Obecnie została zakończona procedura przetargowa i podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji zabytkowego dworca – informuje Andrzej Dudziński z PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. - Wykonanie prac remontowych zaplanowane jest w latach 2010/2012 - dodaje.
Będzie to szczególnie ważny i potrzebny remont; do tej pory budynek stał nieużywany, a podróżni kupowali bilety w małej budce przy stacji. O szczegółach tej inwestycji będziemy informować na bieżąco.
Pomiechówek – niewiadoma
Co do Pomiechówka – trwają rozmowy z samorządem w sprawie budowy nowego obiektu z funkcją dworca. Niestety do dnia zamknięcia tego numeru Tygodnika nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Urzędu Gminy Pomiechówek w sprawie ich stanowiska w tej sprawie, ale jak tylko taką odpowiedź otrzymamy, zostanie ona przekazana do Państwa informacji.
Najtrudniej sytuacja przedstawia się w samym Nowym Dworze. Tutejszy dworzec przeznaczony jest do likwidacji.
- Podróżni z niego nie korzystają. Tylko wysiadają z pociągów i idą dalej albo wsiadają w następny – mówi Andrzej Dudziński z PKP. - Do sprzedaży biletów wystarczy postawić niewielki boks.
Nie oznacza to oczywiście likwidacji stacji. Zniknie jedynie budynek dworca nieprzydatny dla PKP.
Rozmowy których nie było
Według PKP obecnie „prowadzone są rozmowy z samorządem w sprawie nowego zagospodarowania terenu”. Jednak Urząd Miasta nic o takich rozmowach nie wie.
- Miasto chce przejąć grunty wzdłuż linii kolejowej na terenie Nowego Dworu. Chcemy aby były nam przekazane – czytamy w odpowiedzi nowodworskiego urzędu przesłanej do naszej redakcji. - Wcześniej rozmawialiśmy także na temat przejęcia budynku dworca ale ta propozycja nie spotkała się z aprobatą ze strony PKP.
Jak dowiedzieliśmy się od Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Andrzeja Szakuro, miasto chce, aby PKP przekazało część terenów leżących wzdłuż linii, ponieważ są to m.in. drogi gminne, z którymi ciężko cokolwiek zrobić kiedy są własnością PKP. Według A. Szakuro takie rozmowy na linii NDMaz. - PKP trwają już 2 lata. Jednak o terenie dworca i przy dworcu w urzędzie nie wiadomo nic.
Nie wiadomo też jeszcze kiedy dworzec zostanie zlikwidowany. Co wtedy stanie się z podróżującymi PKS, którzy właśnie tam czekają na autobus?
Tekst i foto: Maja Agaszewska