Articles

Mieszkania "za karę"

Mieszkańcy miejskich „drewniaków” doczekają się wreszcie mieszkań zastępczych. Budowa lokali została już rozpoczęta

Po tragicznym pożarze w Kamieniu Pomorskim Państwowa Straż Pożarna i Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w całej Polsce w panice przeprowadzały kontrolę starych budynków oraz lokali socjalnych. Kontrole nie ominęły także nowodworskich „drewniaków”. Okazało się, że tylko jeden z nich został przeznaczony do rozbiórki. Jest to budynek na ul. Okrzei, w którym mieszka obecnie 19 rodzin. W momencie rozbiórki miasto będzie musiało zapewnić tym rodzinom lokale zastępcze.
Jak dowiedzieliśmy się w nowodworskim urzędzie, budynek przeznaczony na mieszkania socjalne przy ul. Nałęcza jest już w trakcie budowy. Będzie w nim 56 lokali. Wszystkie będą przyłączone do sieci elektrycznej i wodnokanalizacyjnej.
- Standard lokalu zastępczego nie może być gorszy od obecnie zajmowanego przez daną rodzinę – tłumaczy Aneta Pielach – Pierścieniak, Inspektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim.
- To będą małe mieszkania. Zamiast standardowych 10 m na osobę będzie przypadało tylko 5 m. Dlatego moim zdaniem są to mieszkania „za karę” – usłyszeliśmy od radnego Włodzimierza Laura, Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej. - Lokale przydziela burmistrz. Szczegółowe kryteria przyznawania mieszkań ustali Komisja Gospodarki Komunalnej wraz z burmistrzem. Na razie podstawowym kryterium jest dochód na osobę oraz meldunek w lokalu przeznaczonym do wyburzenia.
- Żeby dostać mieszkanie socjalne, trzeba być na liście mieszkaniowej. W pierwszej kolejności mieszkania otrzymają rodziny z budynków drewnianych przeznaczonych do rozbiórki. Praktycznie będą to wszystkie rodziny z tych budynków. Prawdopodobnie nie wszystkie zmieszczą się w tym budowanym teraz budynku, dlatego zamierzamy budować kolejne – poinformował nas burmistrz Jacek Kowalski. - Rzeczywiście, będzie tam po 5 m na osobę, bo to jest standard socjalny. Budujemy te mieszkania nie po to, żeby tworzyć ludziom luksusowe warunki, tylko po to, żeby zlikwidować zagrożenie.
Według W. Laura prawdopodobny termin oddania lokali do użytkowania to maj 2010 roku.
Tekst i foto: Joanna Rostkowska