Articles

Przyjacielska wizyta

Na czerwcowej sesji Rady Gminy Czosnów odwiedzili radnych przedstawiciele samorządów z Włoch i Litwy, którzy uczestniczyli w europejskim projekcie „Dialog dla Europy”. Nie była to pierwsza wizyta zagranicznych gości w tej kampinoskiej gminie

Prezentacji projektu dokonał zastępca wójta Piotr Rutkowski. Brało w nim udział ponad dwieście osób z Polski, Włoch, Rumunii, Czech i Słowacji. Na wniosek Polaków dołączyli Litwini. Był to już drugi projekt organizowany wspólnie z włoskim stowarzyszeniem, którego przewodniczący Francesco Chuciulotto obecny był na sali obrad.
- Już drugi raz jestem tutaj w Czosnowie i czuje się prawie jak w domu. Ideą Unii Europejskiej jest zbliżenie ludności poszczególnych państw. To projekt szczególny. Jeśli tutaj na dole uda nam się to osiągnąć łatwiejsze będzie porozumienie na szczeblu rządowym – powiedział do zebranych gość z Włoch.
Ten międzynarodowy projekt polegał na odbyciu szeregu spotkań panelowych i konferencji. Po jednej z takich konferencji przedstawiciele Włoch i Litwy odwiedzili Czosnów 26 czerwca. Jednym z gości był także Vytas Barzdaitis – burmistrz litewskiej gminy z dystryktu Elektrenai.
- Gorącą dziękuję naszym polskim przyjaciołom za zaproszenie do tego projektu. Zapraszam także do nas – powiedział po polsku burmistrz.
W swoim przemówieniu Antoni Kręźlewicz – wójt gminy Czosnów podkreślił długoletnią współpracę z europejskimi samorządami. Skorzystało z tego kilkaset dzieci, które uczestniczyły w międzynarodowych wymianach.
- Polityka zjednoczenia nie zlikwidowała barier kulturowych, ekonomicznych, społecznych czy obyczajowych. Można to zrobić tylko poprzez działania, które propaguje mój przyjaciel Francesco. Życzę wam dobrego powroty do domów – zakończył wójt.
Do życzeń dołączył się przewodniczący rady Mirosław Bielecki.
Tekst i foto: Marcin Giziński