Articles

Starosta rezygnuje

Starosta Krzysztof Kapusta (WND) złożył rezygnację z funkcji Radnego Powiatu Nowodworskiego. W programie najbliższej Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w czwartek 25 czerwca, znalazł się punkt poświęcony przyjęciu uchwały o wygaszeniu jego mandatu

W wyniku wyborów samorządowych w 2006 roku Komitet Wyborczy Wyborców WND zdobył dwa z siedmiu mandatów, jakie w Radzie Powiatu Nowodworskiego przypadają dla Nowego Dworu Mazowieckiego. Objęli je Zdzisław Szmytkowski, obecny Przewodniczący Rady oraz właśnie Krzysztof Kapusta. Po rezygnacji Marii Sochockiej (WND) ze stanowiska starosty w styczniu 2008 roku zajął on jej fotel, łącząc tym samym rolę starosty i radnego, na co w pełni pozwala polskie prawodastwo.
Po szesnastu miesiącach tego stanu, 7 maja 2009 roku Krzysztof Kapusta złożył do przewodniczącego rady pisemne oświadczenie o rezygnacji.
Jeśli uchwała zostanie podjęta to kolejny krok należy do Wojewody Mazowieckiego. Powinien podtrzymać stanowisko rady o wygaszeniu mandatu a Państwowa Komisja Wyborcza wskazać nazwisko jego następcy.
Kto zostanie nowym radnym? Nie jest to trudne do przewidzenia. Zgodnie z ordynacją wyborczą mandat obejmie osoba, która uzyskała kolejny wynik na danej liście a w tym wypadku będzie nią Maria Sochocka.
Niestety uzasadnienie projektu uchwały nie zawiera powodów, z których Krzysztof Kapusta rezygnuje a jest to tym bardziej zastanawiające, że rzadko zdarza się, by radny składał swój mandat, bądź co bądź pochodzący z woli wyborców, społeczeństwa. Może poznamy je podczas sesji, o czym z pewnością poinformujemy na łamach TN.
Z informacji, jakie uzyskaliśmy od proszącego o zachowanie anonimowości jednego z prominentnych działaczy WND, wynika że tak naprawdę jest to realizacja planu, który miał być zrealizowany już w lutym 2008 roku, a więc Krzysztof Kapusta na starostę, a Maria Sochocka na radnego.
(team)