Articles

Czynniki naukowe, a nie społeczne

Rada Gminy Zakroczym negatywnie zaopiniowała propozycję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącą rozszerzenia obszarów chroniących siedliska ptaków w ramach europejskiego programu NATURA 2000. To już druga gmina naszego powiatu, która uważa, że w ten sposób pozbawia się ją możliwości dalszego rozwoju
Przed dwoma tygodniami informowaliśmy o podobnej decyzji radnych z Czosnowa. Podobne wystąpienie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystosował do gminy Zakroczym. Chodzi tu o poszerzenie nadwiślańskiej strefy chronionej aż po część Duchowizny w kierunku Zakroczymia.
- Podobno problemem tym zajmowali się eksperci, którzy mieli te obszary wyznaczać oszczędnie, kierując się kryteriami naukowymi z pominięciem terenów zurbanizowanych. Tymczasem na naszym obszarze mieszkają już ludzie i my nie możemy zgłosić sprzeciwu gdyż nasze argumenty mają charakter społeczny a nie naukowy. Dlatego nie pozostaje nam nic innego jak negatywna opinia w tej sprawie – oświadczył podczas wtorkowej (9 czerwca) sesji burmistrz Henryk Ruszczyk.
Ponadto zwrócił uwagę, na to że jeśli radni wyraziliby zgodę na poszerzenie NATURY 2000 lub jeśli nastąpi to wbrew opinii samorządu wówczas jedynym organem odwoławczym pozostanie Komisja Europejska w Brukseli.
- Jak wiecie Państwo tereny, które zostałyby włączone do obszaru chronionego objęte są planem zagospodarowania przestrzennego z 2007 r. Zgodnie z jego ustaleniami są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, letniskową, obiekty hotelowe, ośrodki wypoczynkowe. Znajdujące się tam obszary rolne podlegać będą pewnym ograniczeniom – wyjaśniał burmistrz.
Tuż przed głosowaniem opinii rady przewodniczący Cyryl Radziejowski przypomniał, że jest to teren zurbanizowany o powierzchni 80 ha i leży w granicach administracyjnych miasta Zakroczym. W znacznej mierze jest on zabudowany i w dalszej perspektywie ma zostać zabudowany z wykorzystaniem istniejących skarp i jarów jako walorów krajobrazowych stanowiących zieloną otulinę istniejących już 170 budynków zamieszkałych przez 530 osób.
Dodatkowym argumentem przemawiającym przeciwko poszerzeniu NATURY 2000 jest położona w centralnej części tego obszaru „Willa Duchowizna” (5 ha powierzchni) – prężnie działający ośrodek rekreacyjno – konferencyjny z miejscami noclegowymi, który jednorazowo może przyjąć ok. 100 osób.
Jak się można było spodziewać, zakroczymscy radni jednogłośnie sprzeciwili się powiększaniu obszaru chroniącego siedliska ptaków na terenie ich gminy. Zwrócili się także do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyłączenie ich gminy z tych planów.
Tekst i foto: Marcin Giziński