Articles

Miasto jak nowe

O Programie Rewitalizacji słychać było już od jakiegoś czasu. Podmiotami realizującymi zadania są: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki i Starostwo Powiatowe, a dwa projekty będzie też wykonywać Agencja Mienia Wojskowego i Parafia pw. św. Michała Archanioła

Na majowej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”. Program obejmuje 38 zadań inwestycyjnych na lata 2007 – 2013. Postanowiliśmy przedstawić najważniejsze z nich.
Wśród zadań, które w pełni zostały już zrealizowane, znalazła się m.in. budowa boisk na Stadionie Miejskim oraz wygłuszenie hali sportowo-widowiskowej. Koszt pierwszej z tych inwestycji wyniósł ok. 3,9 mln zł, a drugiej – 0,6 mln. Boiska już teraz są wykorzystywane do treningów i meczów drużyn młodzieżowych. Można je także wynająć za odpowiednią opłatą według cennika (TN nr 16 z 16 kwietnia br.), a z niektórych korzysta się bezpłatnie.
Natomiast jakość prac wygłuszeniowych hali została sprawdzona przez akustyka jeszcze przed koncertem mistrza K. Pendereckiego. Również sam koncert stanowił swojego rodzaju sprawdzian dla właściwości akustycznych hali po remoncie.
Zadania rozpoczęte
Do rozpoczętych projektów należy m.in. modernizacja Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Maz. Odpowiedzialność za to zadanie ponosi Starostwo Powiatowe, a koszt jego realizacji ma wynieść ok. 20 mln zł. Przewidywany według planu termin zakończenia prac związanych z modernizacją szpitala to rok 2013. Do zadań starostwa należy również adaptacja budynku powojskowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim (TN 22 z 28 maja br.).
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki realizuje natomiast projekt pod nazwą „Budowa i przebudowa dróg gminnych”. Będzie to kosztowało 52,8 mln zł i zakończy się w 2015 roku.
Kolejnym zadaniem miasta jest „Przebudowa obiektów powojskowych dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury (TN nr 21 z 21 kwietnia br.).
Remont zabytkowego kościoła pozostawiono Parafii pw. św. Michała Archanioła. Zgodnie z planem remont powinien zakończyć się za 2 lata, a jego koszt wyniesie ok. 5 mln zł.
Projekty oczekujące
Na wykonanie wciąż czeka budowa lokali socjalnych. Na ten projekt miasto przeznaczyło 6 mln zł i zamierza go zakończyć w przyszłym roku. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie nabycia od powiatu budynku na ul. Paderewskiego, który ma być przeznaczony właśnie na mieszkania socjalne. Jednak, jak dowiadujemy się od radnych, budynek jest na razie w złym stanie technicznym i wymaga gruntownego remontu.
W planach rewitalizacji miasta jest także rozbudowa Stadionu Miejskiego, o czym pisaliśmy w numerze 22 Tygodnika z 28 kwietnia br.
Na lata 2009 – 2012 zaplanowano wyznaczenie ścieżek rowerowych oraz budowę nowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszt ścieżek rowerowych to 900 tys. zł, a OPS-u – 2,8 mln.
Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć modernizacja parku miejskiego im. J. Wybickiego, która zakończy się w 2010. Rok później rozpoczną się prace nad zagospodarowaniem Parku Zachodniego, które również potrwają rok. Modernizacja obu parków wyniesie łącznie 4 mln zł.
Na rok 2011 planowane jest zagospodarowanie Placu Solnego, przeznaczony będzie na ten cel 1 mln zł. W tym samym czasie powstanie stacja przeładunkowa zajmująca się recyklingiem odpadów wielkogabarytowych. Koszt projektu to 1,5 mln zł.
16 mln zł miasto zamierza przeznaczyć na rozbudowę przystani na prawym brzegu Narwi. Realizacja projektu ma się rozpocząć w roku 2012 i potrwa 3 lata.
Zadaniem Agencji Mienia Wojskowego zgodnie z Programem Rewitalizacji będzie natomiast odnowienie Reduty Napoleońskiej. Zakończenie projektu przewiduje się na rok 2013, a koszt wyniesie ok. 20 mln zł.
jr