Articles

Nie tylko "Południe"

Południowe dzielnice i Modlin Górka zostaną skanalizowane

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim przystąpił do modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków „Południe” na Osiedlu Młodych oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.
Prace modernizacyjne mają potrwać do 2012 roku i pochłoną łącznie ponad 31 mln zł, zaś sama modernizacja oczyszczalni 12,6 mln. zł. Sfinansowane zostaną częściowo ze środków własnych ZWiK, a w decydującym wymiarze dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz dotacji z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
Modernizacja oczyszczalni ścieków „Południe”, mimo że nie osiągnęła ona jeszcze swoich pełnych mocy przerobowych była konieczna ze względu na wymogi ochrony środowiska oraz konieczność wymiany przestarzałych urządzeń. Wymianie będą podlegały wszelkie elementy oczyszczalni, zostanie ona w pełni shermetyzowana i zautomatyzowana, a szczególny nacisk zostanie położony na rozwiązanie problemu gospodarki osadowej.
Przedsięwzięcie to umożliwi podłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej tych części miasta, które nie są jeszcze skanalizowane, a także lotniska w Modlinie, oraz odbiór ścieków z terenu wsi Wólka Górska oraz Boża Wola. Prace obejmą budowę kanalizacji w ul. Mieszka I oraz ul. Przeskok (okolice osiedla Modlin Stary), budowę kanalizacji na terenie południowych dzielnic Nowego Dworu w ulicach Bohaterów Modlina oraz Spacerowej, wykonana zostanie modernizacja pompowni przetłaczającej ścieki z „Górki”, przepompowni ścieków, a także budowa kanalizacji dla tej dzielnicy w ulicach: Krótkiej, Współczesnej, Środkowej, Piekarskiej, Żwirowej, Czarneckiego, Spornej, Malinowej, Topolowej, Fortecznej, Na skarpie, Gen. Thomme oraz ul. Chłodnej.
Wojciech Dobrowolski